Sommarbarn, feriebarn, grönbetesbarn

Tillbringade du barndomens somrar på landet?

Många barn som åkt till landet på sommarlovet har varit sommarbarn.

Barn som bodde hos sommarfamiljer bosatta på landsbygden skickades ofta ut av olika organisationer. Det kunde vara feriebarnsföreningar eller barnavårdsnämnden som ordnade det. De barn som sändes ut av den organiserade feriebarnsverksamheten kallas feriebarn. Många av dem säger själva att de var sommarbarn. På Gotland myntades uttrycket grönbetesbarn, när Visbys barn sändes ut till en bondgård på ön över sommaren.

Det finns också ett historiskt sammanhang i vilket feriebarn som skickades ut under hela 1900-talet ingår och den här hemsidan ger en kort introduktion till feriebarnens historia. Forskning om Stockholms feriebarnsverksamhet samt källor till uppgifter på denna hemsida återfinns i sin helhet i boken "Feriebarnets århundrade", se fliken "Litteratur".

Feriebarnsverksamhet är del av de barnförflyttningar som initierats av barnens familjer och samhället. Hemsidan öppnar möjligheter för den nyfikne att söka sig vidare och läsa mer om feriebarn och feriehem i Sverige och utlandet, om koloniverksamhet, om fosterbarn och om krigsbarn. Dessa områden har många beröringspunkter när det gäller vilka barn som skulle flyttas, vilka hem de kom till och hur verksamheten finansierades - samt vilka ideal arrangörerna av verksamheten hade för ögonen.