Vad är feriebarn, vilka blev feriebarn, hur många åkte iväg och hur länge?
Något om feriebarnen

Vad är feriebarn?
Är feriebarn och sommarbarn samma sak?
Svaret på den frågan är både ja och nej. Barn som åkte iväg till enskilda hem på landet, vare sig de åkte till släktingar eller en okänd familj, var sommarbarn. Många familjer ordnade en sådan vistelse privat, genom sitt eget sociala nätverk eller genom att annonsera. Dessa barn har oftast kallats sommarbarn.

Andra familjer fick erbjudande från särskilda organisationer som anordnade denna typ av resor - feriebarnsföreningar. Organisationerna som stod bakom var både privata och kommunala: det kunde vara folkskolan, kommunen eller en kristen organisation. Barnen som sändes iväg kallades feriebarn, av föreningarna som styrde och av staten som subventionerade. Själva sa de och deras familjer oftast att de var sommarbarn.

Begreppet sommarbarn har också använts för de barn som sändes till skollovskolonier och barnkolonier på sommaren. De var kollektiva vistelser och barnen kallades sommarbarn eller kollobarn.

Hur många blev feriebarn?
Enligt en beräkning grundad på uppgifter som finns tillgängliga i arkiv och utredningar så placerades någonstans mellan 280 000 till 300 000 Stockholmsbarn i feriehem under 1900-talet. Uppskattningen omfattar endast de barn som sändes ut av feriebarnsföreningar i huvudstaden.

Källorna är ofullständiga och för vissa år saknas uppgifter. Det finns ingen officiell statistik på hur många barn som reste till feriehem i hela Sverige. Några siffror från officiella utredningar tyder på att feriebarnen storleksmässigt var en tredjedel så många som de barn som skickades till skollovskolonier.

Hur gamla var de som blev feriebarn?
De barn som sändes iväg genom feriebarnsföreningar var mellan 3 år och 14 år gamla. Det förekom vissa tidsperioder även att yngre barn än så skickades iväg. Mycket sällan kom barn i fråga som var 15 år eller äldre.

Hur länge var de i sina feriehem?
Oftast stannade barnen över hela sommarlovet, drygt två månader. Det var betydligt längre än på skollovskolonierna där man redan tidigt på förra seklet började dela upp sommarlovet i två eller flera perioder. Därmed blev en vistelse i feriehem betydligt längre än en vistelse på kollo.