Vad är ett feriehem?
Ferieföräldrar, feriehem

Ferieföräldrar - feriemödrar och feriefäder - är de personer som tar ansvar för feriebarn under deras vistelse i feriehem. Ibland säger man feriefamilj eller feriehem då man avser de som stod för omhändertagandet av barnen.

Det finns en föreställning om att feriehem ska vara belägna på landsbygden för att kunna ge feriebarn närhet till djur och natur. Det var också det vanligaste under första hälften av 1900-talet. I takt med inflyttningen till städerna och minskningen av mindre jordbruk har kraven på att feriehem ska vara lantligt belägna minskat, men fortfarande ser man gärna att de ligger utanför städer och tätorter.