Feriebarnsverksamhet i Sverige
Feriebarnsföreningar

Det var inledningsvis folkskolan som drog igång den organiserade feriebarnsverksamheten - källorna tyder på att den startade samtidigt i Göteborg och Stockholm år 1896.

Feriebarnsverksamhet startades tidigt på 1900-talet även i andra större städer som Norrköping, Linköping och Malmö. Längre fram började privata och kommunala arrangörer i mindre städer och kommuner organisera feriebarnsverksamhet.

I Stockholm var de tre största feriebarnsföreningarna under 1900-talet Stockholms feriebarnsförening, Frälsningsarméns sommarbarnsbyrå och Stockholms Stads Sommarbarnsbyrå.