För dig som vill söka efter mer
Länkar relaterade till närliggande verksamhet

Stockholmsforskning från Stockholmia förlag:
www.stockholmia.stockholm.se

Svensk kolloverksamhet på Barnens Ö:
Kollo | Barnens Ö | Fiskeboda (barnenso.se)

Dansk feriebarnsverksamhet:
http://www.feriebarn.dk/

Finsk feriebarnsverksamhet:
Feriehem • Pelastakaa Lapset ry

Riksförbundet Finska Krigsbarn:
 - under uppdatering

Research Centre for Evacuee and War Child Studies:
http://www.reading.ac.uk/education/partners/ioe-evacuees-archive.aspx
- under uppdatering

Länkar hämtade 2022-01-12