För dig som vill söka efter mer
Länkar relaterade till närliggande verksamhet

Stockholmsforskning från Stockholmia förlag:
www.stockholmia.stockholm.se

Svensk kolloverksamhet på Barnens Ö:
http://www.kollo.nu/

Dansk feriebarnsverksamhet:
http://www.feriebarn.dk/

Finsk feriebarnsverksamhet:
http://www.pelastakaalapset.fi/se/verksamhet/barnskyddsarbete/

Riksförbundet Finska Krigsbarn:
http://finskakrigsbarn.se/

Research Centre for Evacuee and War Child Studies:
http://www.reading.ac.uk/education/partners/ioe-evacuees-archive.aspx

Länkar hämtade 2012-12-29