För dig som vill läsa mer
Forskning om feriebarn


Om feriebarnsverksamhet i Sverige


Barbro Ljungdahl Zackrisson:
Feriebarnets århundrade. Stockholmsbarn i ett landskap av ideal, rekreation och ekonomi, Stockholm 2012. Från Stockholmia förlags hemsida:

Närmare 300 000 Stockholmsbarn har under 1900-talet tillbringat somrar i en främmande familj på landet. Feriebarnsverksamheten startade som välgörenhet i en tid då trångboddhet och undernäring var vardag för stadens arbetarbarn. Under 1900-talets gång kom verksamheten att bli en del i folkhemsbygget, för att kring millenieskiftet förpassas till det förflutna. Vad möjliggjorde feriebarnets århundrade? Vad förebådade dess slut? Med grund i ett brett material låter ekonomhistorikern Barbro Ljungdahl Zackrisson läsaren ta del av ett stycke tidigare outforskad historia om stadens barn, om arrangörernas agerande och om feriebarnsverksamhetens drivkrafter och effekter.
Källa:
http://www.stockholmia.stockholm.se/ , 2012-12-29.

Thomas Dahl: Ut till landet och hämta krafter. En studie av skollovskoloni- och feriebarnsverksamheten i Linköping 1900-1930, C-uppsats historia, Institutionen för Tema, Linköpings universitet 1996.


Annan forskning som berör feriebarnsverksamhet

Ole Olsson: Från arbete till hobby. En studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna, Linköping 1999.


Gena Weiner : De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i Hagalund 1900-1940, Uppsala 1995.


Ulf Jönson: Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn. Om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933-1950, Linköping 1997.

Ruth 
Mannerfeldt: Skolbarn, kristid och hälsa. En uppföljningsstudie av stockholmsbarn födda 1933, Stockholm 2002.


Om feriebarnsverksamhet i Frankrike


Laura Lee Downs: Childhood in the promised land. Working-class movements and the colonies de vacances in France 1880-1960, Durham, N.C. 2002.

Laura Lee Downs: ”Milieu social or milieu familial? Theories and practices of children-rearing among the popular classes in 20th-century France and Britain. The case of evacuation (1939-1945), i Family & Community History 8/1 (May 2005), sid 49-66.

David M Pomfret: Young people and the European city. Age relations in Nottingham and Saint-Etienne, 1890-1940, Aldershot 2004.

Om svenska skollovskolonier

Solveig Hollari: Barnens Dags Förening 1905-1925. De välgörande entreprenörerna,  Stockholm 2000. (licentiatavhandling)

Solveig Hollari och Jan Holmberg: Kollo. Århundradets sommarliv, Stockholm 1996.

Ann-Charlotte Münger:  Stadens barn på landet. Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden ,  Linköping 2000.

Om svenska fosterhem


Bergman, Ann-Sofie: Ett gott hem? Normer för en lämplig fosterhemsplacering. Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935, Växjö 2007.

 

Lena Bonnier och Anna-Lisa Kälvesten: För sommaren - eller för hela livet. Barn och ungdomar i Stockholm placerade i fosterhem 1960, Stockholm 1990.

 

Ingrid Höjer: Fosterfamiljens inre liv, Göteborg 2001.

Johanna Sköld: Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925, Stockholm 2006.

Johanna Sköld: Fosterbarnens ö. Prins Carls uppfostringsinrättning och verksamheten på Gålö 1830-1939, Stockholm 2012.


Vinnerljung, Bo: Svensk forskning om fosterbarnsvård. En översikt
, Stockholm 1996.

Lisa Öberg: "Fosterhem i Stockholm vid 1800-talets slut", i Sven Sperlings (red.): Studier och handlingar 
rörande Stockholms historia , Stockholm 1989, sid 161-188.

Lisa Öberg: "Bonderomantik och fosterhem på landet. När Allmänna barnhuset fick rollen som fosterhems- och arbetsförmedling", i Kajsa Ohrlander (red.): Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, idiodanstalter, uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra dagar, Stockholm 1991, sid 73-87.

Om krigsbarn

Monika Janfelt: Stormakter i människokärlek. Svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917-1924, Åbo 1998.

Monika Janfelt:
Godhetens dilemma. Medmänsklighet och realpolitik i det internationella hjälparbetet! i Tvärsnitt (2000:2), sid 28-39.


Lagnebro, Lillemor: Finska krigsbarn, Umeå 1994.

Nehlin, Ann: Exporting visions and saving children. The Swedish Save the Children Fund, Linköping 2009.

Tapani Rossi: Räddade till livet. Om en stor svensk hjälpinsats för Finlands barn 1939-1949, Höör 2008.